Eiendom

GRANADA MANAGEMENT AS

Granada Management AS investerer i eiendom i regioner med gode vekstutsikter. Eiendommene har bra beliggenhet og er i det vesentlige utleid på kontrakter med forutsigbar kontantstrøm.

 

Eiendommene på bildene til høyre inneholder leilligheter for utleie i de nord-tyske byene Hamburg, Lübeck, Lehnsahn og Schleswig. Utleiesituasjonen er stabil med jevn etterspørsel etter boliger for kort- og langsiktige leieforhold.
Kontorbygningene under er beliggende i Lübeck og Kiel. 

De er alle utleid på langsiktige kontrakter.

Eiendommene i Nord-Tyskland ligger i et investeringsselskap med bred eierstruktur.

Internasjonale eiendommer


 

 

 

Granada Management AS arbeider for tiden med inntreden i et nytt prosjekt som består av leiligheter i utvalgte asiatiske byer.

 

Forretningskonseptet inneholder tre hovedelementer:

 

-  Bygge leiligheter for grunneiere som disponerer tomter i de aktuelle byene,

-  Inngå leieavtaler for de samme leilighetene med innleie på 30 år til en forhandlet fast leiepris, og

-  Tilby utleie av leilighetene til bedrifter og privatpersoner på markedsmessige betingelser.

 

Lønnsomheten i det asiatiske eiendomsprosjektet vil over tid i noen grad bli påvirket av suksess med byggeprosessen og i større grad bli påvirket av marginen mellom kostnader ved innleie av leiligheter fra grunneierne og utleie av leilighetene til leietagere.

 

Mer enn 50% av prosjektets leietagere leier gjennom bedriftsavtaler, særlig i forbindelse med jobbrelatert innkvartering. En mindre del av leilighetsporteføljen blir anvendt til individuelle studentboliger.

 

Samlet består porteføljen i Asia-prosjektet av mer enn 100 000 leiligheter, hovedsakelig små i størrelse (mikro-leiligheter).

 

De lokale markedene viser fin etterspørsel, noe som skaper rom for videre ekspansjon.