Corporate Finance

GRANADA MANAGEMENT AS

Corporate Finance

Granada Management AS har som primært  forretningskonsept å identifisere gode investeringsprosjekter. For å velge riktig investering legger selskapet vekt på å foreta grundig analyse og gjennomgang av de aktuelle prosjektene.

 


En omfattende investeringsanalyse ligger til grunn for selskapets valgte aktiviteter. Gjennom arbeidet har selskapet etablert en betydelig erfaringsbase.


Herunder disponerer selskapet en  database med analytisk informasjon som inkluderer regnskapsdata og markedsdata fra mange bransjer

og bedrifter i Norge og internasjonalt.


Granada Management AS kan bistå med finansiell

og strategisk rådgivning i forbindelse med

investeringsprosjekter, kjøp og salg av

virksomheter, prosjektfinansiering og

fulltegningsgarantier.


Med bred erfaringsbakgrunn og velfungerende

systemer for investeringsanalyse er Granada

Management AS rett samarbeidspartner for

investering i lønnsomme prosjekter.