Granada Management

GRANADA MANAGEMENT AS

Prosjektfinansiering

Investering i eiendom

Innenfor eiendom deltar Granada Management AS i nærings- og boligeiendommer beliggende i det nordlige Tyskland.   Eiendommene er i hovedsak fullt utleid på kontrakter som sikrer en planmessig kontantstrøm i prosjektene.


For tiden arbeider Granada Management AS med et prosjekt relatert til leiligheter i utvalgte asiatiske byer der etterspørselen er stor etter leie av mindre leiligheter.

Granada Management AS utfører finansiell konsulentvirksomhet og foretar investeringer i eiendom og aksjemarkedet.


 

Selskapet er inne i en fase preget av ekspansjon, der nye prosjekter blir aktivt bearbeidet.


 

Sammen med samarbeidspartnere har Granada Management AS kapasitet til å gjennomføre prosjekter av betydelig størrelse.