Finansielle løsninger for borettslag

GRANADA MANAGEMENT AS

Finansielle løsninger for borettslag

Granada Management AS tilbyr finansielle løsninger som  gir borettslag mulighet til å styrke sin økonomi.  Borettslaget kan anvende midler  til utbedring og fornyelse av borettslagets bygninger eller som  finansiell reserve for investeringer og drift.


 

Finansieringen kan skje med eller uten opptak av nytt lån.   Konkrete finansieringsløsninger og beløp blir fastlagt i samarbeid med styrende organer i borettslaget.


 

Granada Management AS kan i forbindelse med opptak av nytt lån opptre som agent for norsk bank.